top of page

En bakficka för njutning

VILLA S

Med i huvudsak raka linjer och kraftfulla tag skapas en ordning och harmoni i helheten som med rätt materialval och materialmöten ger en flärdfull och avskalad känsla, trots att det ryms en rad funktioner och spännande detaljer. Med ett landskap som till stora delar lutar in mot trädgårdens baksida skapades unika förutsättningar för en ”gryta” vilket vi ville förstärka och ta vara på. Det genererar nivåskillnader och en omhuldande känsla och förstärker rumsligheterna i miljön. På framsidan är förhållandet nästan det motsatta, med en trädgård som lutar bort från huset, vilket vi ville bromsa för att kapsla in också här delen av trädgården och skapa rumslighet och en privat atmosfär även här. 

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Ekeby Almby, Örebro

Växtzon: 3

Formgivet: 2023

bottom of page