Tuffa material – trevlig atmosfär

VILLA HELISTEN

Med en inbjudande och urban framsida får den moderna villan ett sällskap som harmoniserar på ett bra sätt och gör arkitekturen ännu mer tilltalande. Och familjen får en framsida som säger hej och välkommen hem, varje dag.

 

Med en variant av grusträdgård, inramad av gabionmur och med en stark närvaro av tåliga buskar, perenner och prydnadsträd, får trädgården ett uppdaterat anslag. Karaktärsstarka inslag av corten och markbetong, liksom ett oortodoxt användande av vardagliga betongplattor, gör helhetsintrycket lite mer intressant och annorlunda. Med förhållandevis små medel skapas något eget och lustfyllt att komma hem till.

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Norra Ormesta, Örebro

Växtzon: 3

Yta: 846 kvm

 

Formgivet: 2020