Sommarresidens vid Vättern

SOMMARNÖJE I ÅMMEBERG

Trädgårdssysslorna får gärna, mer eller mindre, lysa med sin frånvaro. Men uppdraget var ändå att få till en inbjudande och härlig miljö att vara i, framför allt om sommaren eftersom det handlar om ett fritidshus med utsikt över Vättern.

 

Utgångspunkten blev det faktum att huset är beläget uppe på en höjd, med klipphällar och berg i dagen som starka inslag i naturen ända in på knuten. Med önskemålet att bygga vidare på det karga och avskalade, utan att för den skull bli ogästvänligt, började idéerna ta form. Det kan tyckas paradoxalt att lyckas vara inbjudande mitt i det karga, men det finns fina lösningar för den kombinationen också. Med en grusträdgård på hela framsidan, med insprängda naturelement som kompletteras med växtlighet skapar vi flöden, ett sug in i trädgården och en nyfikenhet på vad som väntar bakom nästa sten.

 

Med hjälp av stålkonstruktioner, befintliga berg i dagen och stora stenar skapades en bra grund för spännande socialiseringsytor. Kompletterat med väl valda möbler och växter kommer den ombonade känslan trots allt smygandes. Vi anammade också det gamla ordspråket ”If you can’t beat them, join them”, när det kom till berget på framsidan. Vi utnyttjade håligheterna som finns och anpassade oss efter hur berget ser ut. Ur skrevorna skapade vi torrdammar, spabadsdäck och en helhet som blir ett med naturen och som samtidigt går ihop med huset.

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Åmmeberg

Växtzon: 3

Yta: 4959 kvm

 

Formgivet: 2019