Konceptdesign för Degerfors samlingsplats

DEGERFORS KOMMUN

I det långsiktiga arbetet med att mejsla fram ett nytt utseende och kanske nya användningsområden för Medborgarplatsen i Degerfors var ett steg i processen att ta fram konceptuella skisser för hur torget i framtiden kan återta sin funktion som samlingsplats och hjärta i staden.

 

Med en tydlig funkisarkitektur som omgärdar hela torget finns en arkitektonisk utgångspunkt att ta vara på och bygga vidare på, om än i en modernare touch. Insprängt i de dominerande raka linjerna fanns också mönsterbilder i betydligt mer böljande former,  något som vi ville ta vara på för att skapa ett mjukare och mer inbjudande helhetsintryck. Att låta de böljande formerna styra utformningen av planteringar, mötesytor, flöden och och gångstråk skapas en spännande form som ger torget liv och en mer intressant dynamik. Plats för mer grönska, en mindre scen, kaféverksamhet, torghandel, konstinstallationer och spontana möten ryms helt naturligt i de organiska former som böljar runt torget. På så sätt blir Medborgarplatsen åter plattform för liv och puls i stadens hjärta.

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Medborgarplatsen, Degerfors

 

Kund: Degerfors kommun

 

Växtzon: 3

Formgivet: 2019