top of page

Kul på hjul i Tybble

HJULPARKEN ÖREBRO KOMMUN

En enklare skatepark som sett sina bästa dagar och en igenvuxen grusfotbollsplan – det var utgångspunkten. Målsättningen var däremot; en hjulpark och samlingspunkt som sjuder av liv och som lockar både barn, ungdomar och vuxna med barnasinnet kvar.

 

Skateboards, kickbikes, bmx-cyklar och mountainbikes – alla har sin plats i parken, liksom grafittikonstnärer som behöver ytor att uttrycka sig på. Som en sammanhållande länk i det arkitektoniska arbetet var Pelargonien en viktig spelare. I arbetet med att utveckla den nya hjulparken bar vi ansvaret för att länka samman olika kompetenser och att formge alla ytor som omgärdar aktivitetsytorna samt de konstruktioner som kompletterar och skapar helheten. Startramp, parkeringsplatser, sittytor, grönytor, flöden och övergripande inramning – allt stod på vår uppdragslista. Arbetet gjordes i nära samarbete med Örebro kommun, Sweden Mountainbike och Örebro skateboard.

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Tybbleparken, Örebro

Kund: Örebro Kommun

Växtzon: 3

Formgivet: 2020

bottom of page