top of page

Grön- och greenområden i skönt samspel

LINDESBERGS GOLFKLUBB

Att golfbanor brukar vara tilltalande för ögat ur ett parkperspektiv är inget nytt och Lindesbergs GK är heller inget undantag. Men att ytorna utanför golfbanans huvudverksamhet också ges samma kärlek är inte alltid lika självklart.

 

Med förhållandevis nyetablerade anläggningar i form av stugby, hotell och padelbanor både inomhus och utomhus har Lindesbergs GK gått från att vara en ganska ordinär golfanläggning till att bli en mötesplats för aktiva människor och en utgångspukt för evenemang av olika slag. På resan har grönytorna som omgärdar de nya inslagen i miljön varit ett uppdrag för Pelargonien att ta hand om. En välkomnande entré till området, grillpergolas på stugbyns innergård, inramning av både padelbanor, grönytor runt restaurangen, framtida relaxytor vid padelhallen och flödesytor i området i stort har varit delar av det arbete vi hittills genomfört i nära samarbete med klubben. 

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Dalkarlshyttan, Lindesberg

Kund: Lindesbergs GK

Växtzon: 4

 

Formgivet: 2017-2021

bottom of page