top of page

Miljöer som lockar ut hyresgästerna

MELINS FASTIGHETER

Det är inte bara villaägarna som fått upp ögonen för trädgårdslivet. Även som lägenhetsinnehavare har möjligheten att vistas utomhus, i anslutning till boendet, hamnat högre upp på önskelistan. Melins Fastigheter har tagit stafettpinnen.

 

Med huskropparna placerade som ett U bildas ett naturligt grönområde mellan byggnaderna. Här var målsättningen att skapa utomhusmiljöer som får hyresgästerna i alla åldrar att vilja vara utomhus, att mötas och lära känna varandra. Att dessutom skapa möjligheter att umgås i det fria och kunna både leka och äta mat tillsammans, var också en viktig del i uppdraget. Att designen skulle samspela med arkitekturen var underförstått och något vi alltid jobbar mycket med för att infria.

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Nora

Kund: Melins Fastigheter

Växtzon: 3/4

Formgivet: 2021

bottom of page