top of page

Storslaget och ståndsmässigt

STRIBERG GODS

Med balustrader som ramar in entrétorget och den nya fontänen skapas det storslagna och slottslika anslaget som var önskemålet när vi fick uppdraget att, med respekt för historien, uppgradera de trädgårdsytor som ligger i ansluting till godsets framsida.

 

Att gå från en till två trappor upp mot huvudbyggnaden och att terrassera slänten och även lägga till ett mellanplan på trapporna var också delar i utvecklingen som bidrar till det mer ståndsmässiga välkomnandet. Ett nytt mönster i torgets plattläggning, med koppling till fastigheten, förstärker också känslan. Och trots att entrétorget till stora delar blir helt nytt, i både utseende och utförande, så kan man nästan känna historiens vingslag när man går längs entrégången. 

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Striberg

Växtzon: 4

Yta: ca 1500 kvm

 

Formgivet: 2021

bottom of page