top of page

Rumslighet i rött och grönt

MELINS FASTIGHETER

När en lummig och näst intill övervuxen innergård blev av med alla stora träd skapades nya förutsättningar och en helt ny situation vad gällde soltillgång. Med nya möjligheter blev uppdraget att återskapa den gröna oasen, men nu med möjligheten att även njuta av solen.

 

Att i samspel med de angränsande innergårdarna skapa en större helhet ur ett estetiskt perspektiv gavs allmogestilen tillträde även till den här trädgården, även om huset egentligen inte har den estetiska preferensen i sig. Men ibland behöver man se den större bilden för att skapa harmoni även i det lilla. Faluröda pergolor, plank och spaljéer kombineras med grönskande och blommande häckväxter. En eldplats, en inramad solplats och en lättskött bärplantering med smultron och hallon gav den gröna oas som hyresgästerna suktat efter.

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Väster, Örebro

Kund: Melins Fastigheter

Växtzon: 3

Formgivet: 2021

bottom of page