Vallastaden, Linköping

Sveriges största bo- och samhällsexpo 2017, så sammanfattar Vallastaden sig själv i marknadsföringen. Inga invändningar på det. Stadsdelen i utkanterna av Linköping är på många sätt spännande och intressant, samtidigt som den också ställer en del saker på ända – med blandade resultat måhända.

Bomässan 2017 ägde rum i Linköpings utkanter, i anslutning till universitets-området, i det som kommit att kallas för Vallastaden.

EN UTMANARE AV KONVENTIONER

Det finns en och annan oskriven regel som Vallastaden bryter mot och känslan är att det delar besökarna i två läger, men inte nödvändigtvis i konservativa och nytänkande. För oss, som verkar i en bransch som spontant borde vara en del av, för att inte säga högst involverad i, utvecklingen av ett projekt som Vallastaden är det förvånande hur lite utrymme trädgård, gröna lungor och växtlighet får. Kolonilottsomårdet i all ära, men det är undanskuffat och kommer sannolikt att bli lite bortglömt, åtminstone för Vallastadens invånare. Bäcken som rinner genom stadsdelen och den grönska som omgärdar den är det absolut bästa, sett ur trädgårdsperspektiv, som erbjuds. Tyvärr räcker den inte så långt för att skapa den lummiga atmosfär och det lugn som gröna ytor skänker.

VALLASTADEN VÄCKER FRÅGOR

En styrka med Vallastaden är dess relativa bilfrihet. Det finns ytterst få möjligheter att ta sig in i stadsdelen med bil, särskilt om den inte drivs på el. Det är ett stort plus även ur en trädgårdsivrares perspektiv förstås. Summa summarum är expot däremot lite av en besvikelse för en trädgårdsarkitekt, men säkert väcker Vallastaden många frågor för en arkitekt och andra närbesläktade yrkeskategorier. I vissa fall frågeställningar som kanske sällan eller aldrig reflekteras över i vardagslunken, men som här lyfts fram i rampljuset. Det borde vara av godo att nya tankebanor i alla fall prövas, oavsett hur slutbetyget sedan lyder. Synd att tänket inte var det samma när det gäller grönytorna. Å andra sidan är projektet inte i mål ännu och av praktiska skäl kommer grönytor och växtlighet oftast på plats i slutfasen, så än lever vi på hoppet och tror att det kommer att bli både grönare och skönare framöver. I kombination med en i övrigt inspirerande stadsbild finns fortfarande förutsättningar för en miljö att verkligen trivas i.

Publicerad 20171011

Vallastaden_17
Vallastaden_18
Vallastaden_7
Vallastaden_15
Vallastaden_11
Vallastaden_16
Vallastaden_13
Vallastaden_14
Vallastaden_12
Vallastaden_8
Vallastaden_6
Vallastaden_2
Vallastaden_3
Vallastaden_10
Vallastaden_5
Vallastaden_9