top of page

Stencool funkispärla

VILLA ARENÖ

Vi fick äran att förvalta en riktig funkispärla i centrala Örebro, med utsikt över Svartån. Med tanke på att huset också anses bära ett större kulturhistoriskt värde fanns det fler parametrar än vanligtvis att ta hänsyn till. Desto roligare att ta sig an!

 

Trädgården halverades i samband med renoveringen till sin yta, vilket innebar nya förutsättningar. Det kraftfulla, frodiga, grönskande Skandinavien fick möta det romantiska och gedigna Sydeuropa vilket skapade en spännande infallsvinkel. Allt självklart i samklang med den modernistiska funkisarkitekturen som huset utstrålar. Viktiga element, ur både historiska och ett funktionella perspektiv, bevarades eller återuppbyggdes. Exempelvis var flera av umgängesytorna kalkstensbelagda, vilket de också är i den nya versionen. Nya rum och funktioner adderades och gjorde den nerskalade trädgården mer intim, privat och mysig till sin karaktär, med fler platser att vara på och mer innehåll att njuta av.

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Örebro

Växtzon: 3

Yta: 1051 kvm

 

Formgivet: 2021

bottom of page