hej@pelargonien.se    |    019-13 12 11    |     Ånstagatan 17 B, 702 32 Örebro    |    © 2019 Pelargonien

Med ett stänk av Bohuslän

VILLA ÖSTERGREN

Tvåvåningshus med vit träfasad och modern skandinavisk design var de spännande förutsättningar som Villa Östergren erbjöd. Tillsammans med tvåbilsgarage och en baksida med en aritficiell slänt, som gav hela trädgården en avslutande uppförsbacke, så var förutsättningarna distinkta och tydliga. 

 

Framsidan behövde en välkomnande entré och här fanns också önskemål om att få till en representativ helhet med naturliga flöden, tillsammans med plats för ett soligt frukostdäck. Gabionmurar, rumsskapande träkonstruktioner och plattlagda gångar är de huvudsakliga elementen som ger framsidan sin karaktär. Färgpaletten och den relativt stora mängden stenmaterial kan lätt föra tankarna till Bohuslän, dit familjen också har kopplingar.

 

På baksidan arbetade vi vidare på ett befintligt trädäck och ökade på med en vinkel till, för att skapa plats för ett spabad. Utanför golv till tak-fönstren i vardagsrummet öppnade vi upp i trädäcket och skapade en triangelformad plantering som ger trädäcket en intressant dynamik. På sikt erbjuder det även vardagsrummet en ytterligare dimension och suddar ytterligare ut gränsen mellan ute och inne. På baksidan la vi också till en riktig grillplats som blir en naturlig samlingspunkt, inte minst vid härliga vinterdagar fyllda med pulkaåkning i slänten. På så sätt kan trädgården leva året runt och erbjuda ännu mer njuteliv!

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Ormesta, Örebro

Växtzon: 3

Yta: 757 kvm

 

Formgivet: 2017