Modernistisk skogsträdgård

 FALKABACKEN

Med en vidunderlig utsikt över Närkeslätten, men samtidigt skyddat från såväl insyn som västanvind, ligger Kersti och Daniels hem med trädgård på Falkabacken noggrant placerad i ett landskap med woodlandkaraktär.

 

West Coast Modern

Husets arkitektur är inspirerad av amerikansk ”West Coast Modern” under 1930-60-talen och Japanska gamla paviljonghus. Med ett bostadshus som är varsamt uppfört med målsättningen att göra så liten åverkan som möjligt på den omgivande naturen har förutsättningarna för trädgården blivit både gynnsamma och väldigt inspirerande.

 

Siktlinjer, inifrån och ut

Ett spännande fokus med husets arkitektur har varit att skapa siktlinjer inne i huset. En utmaning med trädgårdsarkitekturen har självklart varit att ta vara på dessa också i trädgården för att ytterligare förstärka dem. Det innebär att det inledande arbetet i trädgården till stora delar bestått i att öppna upp i växtligheten och att ta ned ett större antal träd. Redan i det arbetet kunde vi både konstatera och säkerställa att siktlinjerna också får en framträdande roll i trädgården.

 

Samspel mellan natur och människa

Den övergripande målsättningen med skapandet av Falkabackens trädgård är att ta stor hänsyn till den befintliga naturen och skapa ett samspel mellan arkitektur, bearbetade ytor och de helt naturliga. En viktig del i det är att i så stor utsträckning som möjligt arbeta med ärliga och rena naturmaterial. I sydöstligt läge har en naturlig platå förstärkts för ett skapa en köksträdgård, med odlingsbäddar och två mindre växthus. En kraftfull stentrappa av natursten från platsen leder upp till platån. Den smälter in och är självklar i sin omgivning och ser ut att ha funnits där i alla tider.

 

Medelhavsinspirerad kalkstensterrass

I söderläge har en kalkstensterrass med upphöjda rabatter under ett antal år utvecklats och byggts. Till stor del av natursten från platsen i kombination med återvunna kalkstensplattor som samlats ihop under åren. Här infinner sig en känsla av Toscana när solen silar in genom Sälgens bladverk. Rabatterna fylls med olika vind- och torktåliga växter, en härlig  plats för njuteliv under sommarens lata dagar. 

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Falkabacken, Vintrosa

Växtzon: 3

Yta: 2420 kvm

 

Formgivet: Ständigt pågående