Trädgårdsdesign från Pelargonien

 

Varje trädgård vi får möjlighet att lägga vår hand på blir också en del av Pelargonien. Det betyder att vi tillsammans skapar ett eget land som består av enbart vackra landskap, njutbara utomhusmiljöer och privata oaser. Vill du också bli medborgare av Pelargonien? 

Pelargonien erbjuder planering, formgivning och inredning av trädgårdar och andra utomhusmiljöer, som gör att du föredrar att vara där istället för inomhus. Vi ritar också alla typer av trädgårdsbyggnader. I vår värld är trädgården en lika självklar del av ditt boende som huset. Dessutom ritar vi hållbara, funktionella produkter designade för att förgylla vilken trädgård som helst under många år. 

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

 
Entré
Pergola
Lounge
Utekök
Pergola
Trappa

TRÄDGÅRDSARKITEKTUR

Den privata trädgårdsoasen 

 

Varje trädgårdsuppdrag inleds med en träff i er trädgård, eller det som ska bli er trädgård. Där berättar ni om era visioner och vi känner in platsen, fotar, filmar och framförallt ställer frågor. Detta blir sedan vårt underlag för att kunna ge er en uppdragsbeskrivning och ett kostnadsförslag som rimmar med era ambitioner och behov.

 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Tomtens storlek, komplexitet och nuvarande kondition, hur många funktioner den ska rymma, husets placering i förhållande till väderstreck och hur solen rör sig, ambitionsnivå på material och växter, om ni ska anlägga själva eller om de tjänsterna ska köpas in, i vilken omfattning ni vill att vi är involverade i anläggningsfasen och så vidare. 

 

I alla projekt tar vi alltid fram en övergripande trädgårdsplan, en toppvy som preciserar flöden, storlek på och placering av alla trädgårdens beståndsdelar. Detta kompletterar vi sedan alltid med design av trädgården. Ibland bara på specifika delar eller funktioner i trädgården, men oftast formger vi hela trädgården i 3D, eller den del av trädgården som är aktuell. Att vi designar i 3D säkerställer att designen går att förverkliga. Med 3D får du också en mycket verklighetsnära förhandskänsla av hur trädgården kommer att se ut och upplevas. I kombination med att ni även får uppleva trädgården i VR, vid presentationstillfället, gör att ni får ett bra beslutsunderlag och ni kan vara säkra på att ni pratar om samma saker. Det ger också oss en nödvändig utgångspunkt för oss att i ett senare skede kunna göra ritningsunderlag och tekniska specifikationer för en anläggare att följa vid förverkligandet av er trädgård. I alla våra trädgårdsuppdrag jobbar vi också med så kallade moodboards och inspirationsmaterial, för att på ytterligare ett sätt påvisa en känsla och stilinriktning.

 

I en andra fas av uppdraget tar vi fram markplaner där vi specificerar alla kritiska mått både på höjden och längden. Här ingår också ytberäkningar för de olika markmaterialen och specifikationer på materialförslag. Om ljussättning ingår i uppdraget gör vi även en el- och belysningsplan i det här skedet. Alla övriga tekniska underlag så som ritningsunderlag för olika konstruktioner, planteringsplan med växtval och liknande offereras alltid separat när designdelen är klar och vi vet i vilken omfattning behovet finns.

 

Att svara på vad det kostar att anlita en trädgårdsarkitekt är lite som att svara på hur långt ett snöre är. Varje uppdrag är unikt. Men vi har konstaterat att det du investerar i en trädgårdsarkitekt kan du i mångt och mycket spara på anläggaren, eftersom du kan visa upp en tydlig vision och tillhandahålla ritningar och tekniska underlag som snabbar upp processen för hantverkarna. För att ge en liten fingervisning har vi tagit fram tre prisexempel som du hittar här intill.

TJÄNSTEPAKET

Komplett trädgård

TRÄDGÅRDSDESIGN I 3D

En komplett trädgårdsvision i 3D för hela din trädgård, med alla konstruktioner formgivna ner på detaljnivå. Moodboard, illustrationsplan och måttsatta markplaner ingår också och du får dessutom möjlighet att uppleva hela trädgården i VR (Virtual Reality) vid presentationstillfället. Du kan ”på riktigt” gå runt i din framtida trädgård och uppleva ytor, avstånd, former, rumslighet och konstruktioner.

Från 35 000 kr (inkl moms)

Del av trädgård

TRÄDGÅRDSDESIGN I 3D

En komplett trädgårdsvision i 3D för en vald del av trädgården, ofta en framsida eller baksida. Precis som i det kompletta paketet är alla konstruktioner formgivna ner på detaljnivå. Moodboard, illustrationsplan och måttsatta markplaner ingår även här och du får dessutom möjlighet att uppleva den aktuella delen av trädgården i VR (Virtual Reality) vid presentationstillfället. Du kan ”på riktigt” gå runt i din framtida trädgård och uppleva ytor, avstånd, former, rumslighet och konstruktioner.

Från 25 000 kr (inkl moms)

Specifika funktioner

TRÄDGÅRDSPLAN MED VALDA DELAR I 3D

Här tar vi fram en noggrann illustrationssplan för hela eller en del av din trädgård. Vi disponerar ytorna på bästa sätt, hittar rätt med flöden och proportioner samt placerar ut önskade funktioner och konstruktioner på lämpliga platser. Vi kompletterar med formgivning och 3D-visualisering av specifika funktioner i trädgården och/eller delar av trädgården som blir svåra att förstå i enbart toppvy. Det kan till exempel vara en pergola, en altan eller ett utekök som vi tar fram en unik design för. Det kan också handla om höjdskillnader och terrasseringar som är svåra att visualisera utan att få se det i 3D.

Från 18 000 kr (inkl moms)

Inom en radie på 25 km från Örebro är första mötet i er trädgård kostnadsfritt. Är avståndet 26-80 km tar vi en reseersättning på 80 kr/mil inkl moms, men själva mötet är fortsatt fritt. Bor du längre än 80 km från Örebro lämnar vi offert och har upparbetade processer för att på ett effektivt sätt kunna skapa njuteliv även hos er!

 

TEKNISKA UNDERLAG

Från vision till verklighet

 

När trädgårdsdesignen är satt och godkänd av dig som kund är det dags för den andra delen av processen. Tekniska underlag. Omfattningen av det här arbetet varierar beroende på den slutgiltiga designen.

 

För att anläggaren ska kunna förverkliga visionen behövs tekniska underlag att utgå ifrån. Om designen innehåller mycket konstruktioner, eller om trädgården är komplex på andra sätt sparar anläggaren mycket tid på att veta exakt vad som förväntas. Faktum är att de brukar spara betydligt mer tid (och pengar) än vad du investerar hos oss. Markplaner och eventuell el- och belysningsplan ingår i grundpaketet, men ritningsunderlag på konstruktioner och planteringsplan med växtlistor offererar vi först när vi vet hur den slutgiltiga designen ser ut och hur omfattande det arbetet blir. För att ge en fingervisning brukar vi säga att prislappen för de tekniska underlagen vanligtvis hamnar på mellan 10-25 % av investeringen i trädgårdsdesignen.

 
Utekök i friggebod
Attefall
Poolhus
Interiör 1
Bastu
Attefall
Interiör 2
Interiör 3

TRÄDGÅRDSBYGGNADER

De ovärderliga extra kvadratmeterna

ATTEFALL  -  FRIGGEBOD  -  GARAGE  -  CARPORT  -  POOLHUS  -  BASTUBYGGNAD  -  LUSTHUS  -  FÖRRÅD

 

Fler och fler inser vilka möjligheter det finns med bygglovsfria trädgårdsbyggnader idag. Det finns oändligt många behov som kan tillfredsställas med en trädgårdsbyggnad. Utöver de prefabricerade och färdiga modeller som många tillverkare erbjuder finns det oerhört mycket möjligheter att utnyttja 30 kvm och 4 meter i nockhöjd på. Att utforska möjligheterna, anpassa byggnaden till era förutsättningar, visualisera den så att ni kan se och förstå och till sist ta fram de underlag som behövs för att ni ska kunna gå från idé till verklighet – det är det vi kan erbjuda. 

 

Varje uppdrag börjar med en brief från dig som kund. Vi vill veta så mycket som möjligt om dina tankar och visioner, för att sedan kunna infria och överträffa dem. För att nå dit är det många aspekter att ta in i processen. Placering, trädgårdens storlek och komplexitet och vilket syfte byggnaden ska fylla är några delar vi tar hänsyn till. Bostadshusets stil och karaktär, liksom trädgårdens är också viktiga parametrar att väga in för att hitta rätt. Väderstreck och hur solen rör sig och ambitionsnivån på materialval spelar också in. Med ett komplett underlag kan vi leverera en lösning som ni kommer att ha mycket glädje av under många år framöver.

 

I alla projekt tar vi fram en unik arkitektur för just det uppdraget. Vi levererar också ritningsunderlag, för att en hantverkare både ska kunna göra en kvalificerad offert och använda materialet som underlag vid byggnation. Utöver detta ritar vi alltid i 3D vilket innebär att ni utöver ritningar också får 3D-bilder på byggnaden, för att enklare förstå hur slutresultatet kommer att se ut. Vi kan även erbjuda formgivning interiört och även här självklart erbjuda 3D-bilder, dessutom tar vi gärna fram förslag på grundläggande material och komponenter såväl utvändigt som invändigt. Vill ni på riktigt förstå hur byggnaden kommer att se ut och kännas erbjuder vi även möjligheten att vid presentationstillfället uppleva den i VR.

 

Här nedan hittar ni några paketlösningar med prisexempel, men eftersom varje uppdrag är unikt tar vi alltid fram en specifik offert till alla uppdrag.

 • Nivå 1

  Vi idélöser och formger er trädgårdsbyggnad exteriört och ritar upp den i vårt arbetsverktyg Sketch Up (3D). Vi gör även en invändig planlösning. Vi tar hänsyn till det befintliga bostadshusets arkitektur och karaktär och även hur trädgården i övrigt ser ut och är disponerad, för att skapa en byggnad som harmoniserar med såväl hus som trädgård. Vi tar även fram det material ni behöver, för att kunna göra en bygganmälan till kommunen och därefter sätta en snickare i arbete. I det här upplägget bidrar ni bidrar med underlagen som vi arbetar utifrån.

  Ni förbereder detta:

  - Beställa tomtkarta (pdf i A3-format) från Stadsbyggnadskontoret i din kommun och rita in ungefärlig placering av din byggnad.

  - Fotografera och filma huset, trädgården och omgivningarna, så att vi får en uppfattning om vilka förutsättningar som råder.

  - Svara på frågorna i vår checklista, så att vi förstår vad det är ni är ute efter.

  Följande moment ingår i vårt uppdrag:

  - Idéutveckling och formgivning av byggnaden i 3D, exteriört

  - Situationsplan

  - Planritning

  - Fasadritningar

  - Sektionsritningar

  - 3D-bilder som visualiserar byggnaden

  - Presentation via telefon/videomöte

  - En justering efter presentation

  - Allt material levererat digitalt

  Priser:

  1-15 kvm, från 15 000 kr inkl moms

  16-30 kvm, från 20 000 kr inkl moms

 • Nivå 2

  Precis som i nivå 1 idélöser och formger vi er trädgårdsbyggnad såväl exteriört. På den här nivån lägger vi till interiör formgivning och ritar upp allt i vårt arbetsverktyg Sketch Up (3D). Vi tar hänsyn till det befintliga bostadshusets arkitektur och karaktär och även hur trädgården i övrigt ser ut och är disponerad, för att skapa en byggnad som harmoniserar med såväl hus som trädgård. På den här nivån kommer vi även ut på ett besök till er och er trädgård. Vi känner in platsen, fotar, filmar, mäter och ställer frågor om era tankar och visioner. Vi tar även fram det material ni behöver, för att kunna göra en bygganmälan till kommunen och sätta en snickare i arbete.

  Ni bidrar med:

  - Att närvara vid vårt möte i er trädgård, där ni får berätta om era tankar och visioner för byggnaden.

  Följande moment ingår i vårt uppdrag:

  - Beställa tomtkarta från kommunen

  - Möte på plats i er trädgård

  - Idéutveckling och formgivning av byggnaden i 3D, såväl exteriört som interiört

  - Situationsplan

  - Planritning

  - Fasadritningar

  - Sektionsritningar

  - 3D-bilder som visualiserar byggnaden

  - Muntlig presentation i vår studio i Örebro

  - En justering efter presentation

  - Allt material levererat digitalt

  Priser:

  1-15 kvm, från 25 000 kr inkl moms

  16-30 kvm, från 30 000 kr inkl moms

 • Nivå 3

  Allt som ingår i nivå 2 ingår självklart även här, men här kryddar vi med ytterligare detaljer och djupgående analysarbete. Vid presentationstillfället har ni även möjlighet att kliva in i er byggnad och uppleva den via VR-glasögon.

   

  Ni bidrar med:

  - Att närvara vid vårt möte i er trädgård, där ni får berätta om era tankar och visioner för byggnaden.

   

  Följande moment ingår i vårt uppdrag:

  - Beställa tomtkarta från kommunen

  - Möte på plats i er trädgård

  - Idéutveckling och formgivning av byggnaden i 3D, såväl exteriört som interiört

  - Grundläggande material- och produktförslag

  - Situationsplan

  - Planritning

  - Fasadritningar

  - Sektionsritningar

  - Sol- och skuggstudie

  - 3D-bilder som visualiserar byggnaden

  - Muntlig presentation i vår studio i Örebro

  - Möjlighet att vid presentationstillfället uppleva byggnaden i VR

  - En justering efter presentation

  - Allt material levererat digitalt

   

  Priser:

  1-15 kvm, från 30 000 kr inkl moms

  16-30 kvm, från 36 000 kr inkl moms

 

Publika ytor & offentlig miljö

 

Förutsättningarna och kravlistan brukar skilja sig en del när vi jobbar med offentlig miljö och publika ytor, jämfört med privata trädgårdar. Men i grunden är målsättningen den samma; att skapa utomhusmiljöer som är njutbara för de som vistas där. Därför är vår arbetsgång här också väldigt lik den vi jobbar utifrån i privata trädgårdar.

 

I de flesta fall finns det fler människor involverade i uppdragen när det handlar om offentlig miljö eller publika ytor. Det brukar innebära att vi också har fler avstämningspunkter i processen, så att alla är med på tåget. När det handlar om ytor som allmänheten har tillgång till ställs också lite andra krav på bland annat säkerhet, hållbarhet och möjlighet till ett fungerande underhåll, vilket blir viktiga aspekter att beakta i utvecklingsarbetet. Utkomsten blir däremot den samma som när vi ritar privata trädgårdar. Det innebär trädgårdsplaner i toppvy, 3D-visualiseringar som gör det möjligt för alla att se och förstå visionerna och vad det är man faktiskt beslutar om. Markplaner, planteringsplaner, ritningsunderlag och konstruktionsskisser är bara några exempel på vad som brukar komma i kölvattnet av en godkänd designvision, för att göra förverkligandet smidigare.

 

hej@pelargonien.se    |    019-13 12 11    |     Ånstagatan 17 B, 702 32 Örebro    |    © 2021 Pelargonien