Trädgårdsdesign från Pelargonien

 

Varje trädgård vi får möjlighet att lägga vår hand på blir också en del av Pelargonien. Det betyder att vi tillsammans skapar ett eget land som består av enbart vackra landskap, njutbara utomhusmiljöer och privata oaser. Vill du också bli medborgare av Pelargonien? 

Pelargonien erbjuder planering, formgivning och inredning av trädgårdar och andra utomhusmiljöer, som gör att du föredrar att vara där istället för inomhus. I vår värld är trädgården en lika självklar del av ditt boende som huset. Förutom trädgårdsarkitektur formger Pelargonien också unika objekt helt anpassade till din trädgård. Dessutom ritar vi hållbara, funktionella produkter designade för att förgylla vilken trädgård som helst under många år. 

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

 

Den privata trädgårdsoasen 

 

Varje trädgårdsuppdrag inleds med en träff i er trädgård, eller det som ska bli er trädgård. Där berättar ni om era visioner och vi känner in platsen, fotar, filmar och framförallt ställer frågor. Detta blir sedan vårt underlag för att kunna ge er en uppdragsbeskrivning och ett kostnadsförslag som rimmar med era ambitioner och behov.

 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Tomtens storlek, komplexitet och nuvarande kondition, hur många funktioner den ska rymma, husets placering i förhållande till väderstreck och hur solen rör sig, ambitionsnivå på material och växter, om ni ska anlägga själva eller om de tjänsterna ska köpas in, i vilken omfattning ni vill att vi är involverade i anläggningsfasen och så vidare. 

 

I alla projekt tar vi alltid fram en övergripande trädgårdsplan, en toppvy som preciserar flöden, samt storlek och placering av alla trädgårdens beståndsdelar. Detta kompletterar vi sedan alltid med design av trädgården. Ibland bara på specifika delar eller funktioner i trädgården, men oftast formger vi hela trädgården i 3D, eller den del av trädgården som är aktuell. Att vi designar i 3D säkerställer att designen går att förverkliga. Med 3D får du också en mycket verklighetsnära förhandskänsla av hur trädgården kommer att se ut och upplevas. Det blir helt enkelt ett bra beslutsunderlag för dig och en nödvändig utgångspunkt för oss att kunna göra ritningsunderlag och tekniska specifikationer för en anläggare att följa. Vi kan nu även erbjuda VR (Virtual Reality) vilket innebär att du ”på riktigt” kan gå in i din trädgård och känna in alla detaljer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. I alla våra trädgårdsuppdrag jobbar vi också med så kallade moodboards och inspirationsmaterial, för att på ytterligare ett sätt påvisa en känsla och stilinriktning.

 

I en andra fas av uppdraget tar vi nästan alltid fram tekniska underlag. Det kan vara ritningar så att en hantverkare kan förstå och bygga det vi skapar. Det kan vara markplan, planteringsplan, belysningsplan och konstruktionsbeskrivningar bland mycket annat. Underlag som verkligen förenklar förverkligandet, oavsett om du anlägger själv eller om du anlitar professionella anläggare.

 

Att svara på vad det kostar att anlita en trädgårdsarkitekt är lite som att svara på hur långt ett snöre är. Varje uppdrag är unikt. Men vi har konstaterat att det du investerar i en trädgårdsarkitekt kan du i mångt och mycket spara på anläggaren, eftersom du kan visa upp en tydlig vision och tillhandahålla ritningar och tekniska underlag som snabbar upp processen för hantverkarna. För att ge en liten fingervisning har vi tagit fram tre prisexempel som du hittar här intill.

Inom en radie på 2,5 mil från Örebro är första mötet i er trädgård kostnadsfritt. När resan är längre tar vi en reseersättning på 80 kr/mil inkl moms.

TJÄNSTEPAKET

Komplett trädgård

TRÄDGÅRDSDESIGN I 3D

En komplett trädgårdsvision i 3D för hela din trädgård, med alla konstruktioner formgivna ner på detaljnivå. Trädgårdsplan ingår självfallet också och du får dessutom möjlighet att uppleva hela trädgården i VR (Virtual Reality) vid presentationstillfället. Du kan ”på riktigt” gå runt i din framtida trädgård och uppleva ytor, avstånd, former, rumslighet och konstruktioner.

Från 30 000 kr (inkl moms)

Del av trädgård

TRÄDGÅRDSDESIGN I 3D

En komplett trädgårdsvision i 3D för en vald del av trädgården, ofta en framsida eller baksida. Precis som i det kompletta paketet är alla konstruktioner formgivna ner på detaljnivå. Trädgårdsplan ingår självfallet också och du får dessutom möjlighet att uppleva den aktuella delen av trädgården i VR (Virtual Reality) vid presentationstillfället. Du kan ”på riktigt” gå runt i din framtida trädgård och uppleva ytor, avstånd, former, rumslighet och konstruktioner.

Från 22 500 kr (inkl moms)

Specifika funktioner

TRÄDGÅRDSPLAN MED VALDA DELAR I 3D

Här tar vi fram en noggrann trädgårdsplan för hela eller en del av din trädgård. Vi disponerar ytorna på bästa sätt, hittar rätt med flöden och proportioner samt placerar ut önskade funktioner och konstruktioner på lämpliga platser. Vi kompletterar med formgivning och 3D-visualisering av specifika funktioner i trädgården och/eller delar av trädgården som blir svåra att förstå i enbart toppvy. Det kan till exempel vara en pergola, en altan eller ett utekök som vi tar fram en unik design för. Det kan också handla om höjdskillnader som är svåra att visualisera utan att få se det i 3D.

Från 15 000 kr (inkl moms)

 

Unika objekt

 

Även om trädgården kan vara fin, välskött och noggrant planerad kan det ibland ändå kännas som att det saknas något. En pergola, ett utekök, ett lusthus, en lekyta, ett cykelgarage, ett växthus eller något mer spektakulärt som ger trädgården sin prick över i:et. Det kan vara en helt unik dagbädd, eller ett bord anpassat för just er uteplats. Med vår kompetens inom industridesign är den här typen av uppdrag som hand i handske för oss och något vi regelbundet jobbar med. I portfolion hittar du några exempel på objekt signerade Pelargonien. 

TILL PORTFOLION >>

 

Publika ytor & offentlig miljö

 

Förutsättningarna och kravlistan brukar skilja sig en del när vi jobbar med offentlig miljö och publika ytor, jämfört med privata trädgårdar. Men i grunden är målsättningen den samma; att skapa utomhusmiljöer som är njutbara för de som vistas där. Därför är vår arbetsgång här också väldigt lik den vi jobbar utifrån i privata trädgårdar.

 

I de flesta fall finns det fler människor involverade i uppdragen när det handlar om offentlig miljö eller publika ytor. Det brukar innebära att vi också har fler avstämningspunkter i processen, så att alla är med på tåget. När det handlar om ytor som allmänheten har tillgång till ställs också lite andra krav på bland annat säkerhet, hållbarhet och möjlighet till ett fungerande underhåll, vilket blir viktiga aspekter att beakta i utvecklingsarbetet. Utkomsten blir däremot den samma som när vi ritar privata trädgårdar. Det innebär trädgårdsplaner i toppvy, 3D-visualiseringar som gör det möjligt för alla att se och förstå visionerna och vad det är man faktiskt beslutar om. Markplaner, planteringsplaner, ritningsunderlag och konstruktionsskisser är bara några exempel på vad som brukar komma i kölvattnet av en godkänd designvision, för att göra förverkligandet smidigare.

 

hej@pelargonien.se    |    019-13 12 11    |     Ånstagatan 17 B, 702 32 Örebro    |    © 2020 Pelargonien