Trädgårdsdesign från Pelargonien

 

Varje trädgård vi får möjlighet att lägga vår hand på blir också en del av Pelargonien. Det betyder att vi tillsammans skapar ett eget land som består av enbart vackra landskap, njutbara utomhusmiljöer och privata oaser. Vill du också bli medborgare av Pelargonien? 

Pelargonien erbjuder planering, formgivning och inredning av trädgårdar och andra utomhusmiljöer, som gör att du föredrar att vara där istället för inomhus. Vi ritar också alla typer av trädgårdsbyggnader. I vår värld är trädgården en lika självklar del av ditt boende som huset. Dessutom ritar vi hållbara, funktionella produkter designade för att förgylla vilken trädgård som helst under många år. 

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

 
Entré
Pergola
Lounge
Utekök
Pergola
Trappa

TRÄDGÅRDSARKITEKTUR - STEG 1

Den privata trädgårdsoasen 

 

Varje trädgårdsuppdrag inleds med en träff i er trädgård, eller det som ska bli er trädgård. Där berättar ni om era visioner och vi känner in platsen, fotar, filmar och framförallt ställer frågor. Detta blir sedan vårt underlag för att kunna ge er en uppdragsbeskrivning och ett kostnadsförslag som rimmar med era ambitioner och behov.

 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Tomtens storlek, komplexitet och nuvarande kondition, hur många funktioner den ska rymma, husets placering i förhållande till väderstreck och hur solen rör sig, ambitionsnivå på material och växter, om ni ska anlägga själva eller om de tjänsterna ska köpas in, i vilken omfattning ni vill att vi är involverade i anläggningsfasen och så vidare. 

 

I alla projekt tar vi alltid fram en övergripande trädgårdsplan, en toppvy som preciserar flöden, storlek på och placering av alla trädgårdens beståndsdelar. Detta kompletterar vi sedan alltid med en skalenlig design av trädgården i 3D. Att vi designar i 3D säkerställer att designen går att förverkliga. Med 3D får ni också en mycket verklighetsnära förhandskänsla av hur trädgården kommer att se ut och upplevas. I kombination med att ni även får uppleva trädgården i VR, vid presentationstillfället, får ni ett bra beslutsunderlag och kan vara säkra på att ni pratar om och ser samma saker. Det ger också oss en nödvändig utgångspunkt för att i ett senare skede kunna göra ritningsunderlag och tekniska specifikationer, för en anläggare att följa vid förverkligandet av er trädgård. I alla våra trädgårdsuppdrag jobbar vi också med så kallade moodboards och inspirationsmaterial, för att på ytterligare sätt påvisa en känsla och stilinriktning.

 

I en andra fas av uppdraget tar vi fram markplaner där vi specificerar alla kritiska mått både på höjden och längden. Här ingår också ytberäkningar för de olika markmaterialen och specifikationer på materialförslag. Alla övriga tekniska underlag  offereras alltid separat när designdelen är klar och vi vet i vilken omfattning behovet finns. Läs mer om tekniska underlag under rubriken "Från vision till verklighet".

 

Att svara på vad det kostar att anlita en trädgårdsarkitekt är lite som att svara på hur långt ett snöre är. Varje uppdrag är unikt. Men vi har konstaterat att det du investerar i en trädgårdsarkitekt kan du i mångt och mycket spara på anläggaren, eftersom du kan visa upp en tydlig vision och tillhandahålla ritningar och tekniska underlag som snabbar upp processen för hantverkarna. För att ge en liten fingervisning har vi tagit fram två prisexempel som du hittar här intill.

Inom en radie på 25 km från Örebro är första mötet i er trädgård kostnadsfritt. Är avståndet 26-80 km tar vi en reseersättning på 80 kr/mil inkl moms, men själva mötet är fortsatt fritt. Bor du längre än 80 km från Örebro har vi upparbetade processer för att på ett effektivt sätt kunna skapa njuteliv även hos er!

PRISEXEMPEL

Hel trädgård

TRÄDGÅRDSDESIGN I 3D

En komplett trädgårdsvision i 3D för hela din trädgård, med alla konstruktioner formgivna ner på detaljnivå. Moodboard, illustrationsplan och måttsatta markplaner ingår också och du får dessutom möjlighet att uppleva hela trädgården i VR (Virtual Reality) vid presentationstillfället. Du kan ”på riktigt” gå runt i din framtida trädgård och uppleva ytor, avstånd, former, rumslighet och konstruktioner.

Från 45 000 kr (inkl moms)

 

Del av trädgård

TRÄDGÅRDSDESIGN I 3D

En komplett trädgårdsvision i 3D för en vald del av trädgården. Precis som i det kompletta paketet är alla konstruktioner formgivna ner på detaljnivå. Moodboard, illustrationsplan och måttsatta markplaner ingår även här och du får dessutom möjlighet att uppleva den aktuella delen av trädgården i VR (Virtual Reality) vid presentationstillfället. Du kan ”på riktigt” gå runt i din framtida trädgård och uppleva ytor, avstånd, former, rumslighet och konstruktioner.

Från 30 000 kr (inkl moms)
 

Varje trädgård är unik


Varje trädgårdsprojekt är unikt och vi lämnar alltid en offert anpassad utifrån de förutsättningar som råder i din trädgård, kombinerat med önskemål om innehåll. Priserna ovan ska ses som exempel och en fingervisning.
 

 

TEKNISKA UNDERLAG - STEG 2

Från vision till verklighet

 

När trädgårdsdesignen är satt och godkänd av dig som kund är det dags för den andra delen av processen. Tekniska underlag. Omfattningen av det här arbetet varierar beroende på den slutgiltiga designen.

 

För att anläggaren ska kunna förverkliga visionen behövs tekniska underlag att utgå ifrån. Om designen innehåller mycket konstruktioner, eller om trädgården är komplex på andra sätt sparar anläggaren mycket tid på att veta exakt vad som förväntas. Faktum är att de brukar spara betydligt mer tid (och pengar) än vad du investerar hos oss. Markplaner ingår alltid i grundpaketet, men el- och belysningsplaner, ritningsunderlag på konstruktioner och planteringsplan med växtlistor offererar vi först när vi vet hur den slutgiltiga designen ser ut och hur omfattande det arbetet blir. För att ge en fingervisning brukar vi säga att prislappen för de tekniska underlagen vanligtvis hamnar på mellan 20-50 % av investeringen i trädgårdsdesignen.

 
Utekök i friggebod
Attefall
Poolhus
Interiör 1
Bastu
Attefall
Interiör 2
Interiör 3

TRÄDGÅRDSBYGGNADER

De ovärderliga extra kvadratmeterna

ATTEFALL  -  FRIGGEBOD  -  GARAGE  -  CARPORT  -  POOLHUS  -  BASTUBYGGNAD  -  LUSTHUS  -  FÖRRÅD

 

Fler och fler inser vilka möjligheter det finns med bygglovsfria trädgårdsbyggnader idag. Det finns oändligt många behov som kan tillfredsställas med en trädgårdsbyggnad. Utöver de prefabricerade och färdiga modeller som många tillverkare erbjuder finns det oerhört mycket möjligheter att utnyttja 30 kvm och 4 meter i nockhöjd på. Att utforska möjligheterna, anpassa byggnaden till era förutsättningar, visualisera den så att ni kan se och förstå och till sist ta fram de underlag som behövs för att ni ska kunna gå från idé till verklighet – det är det vi kan erbjuda. 

 

Varje uppdrag börjar med en brief från dig som kund. Vi vill veta så mycket som möjligt om dina tankar och visioner, för att sedan kunna infria och överträffa dem. För att nå dit är det många aspekter att ta in i processen. Placering, trädgårdens storlek och komplexitet och vilket syfte byggnaden ska fylla är några delar vi tar hänsyn till. Bostadshusets stil och karaktär, liksom trädgårdens är också viktiga parametrar att väga in för att hitta rätt. Väderstreck och hur solen rör sig och ambitionsnivån på materialval spelar också in. Med ett komplett underlag kan vi leverera en lösning som ni kommer att ha mycket glädje av under många år framöver.

 

I alla projekt tar vi fram en unik arkitektur för just det uppdraget. Vi levererar också ritningsunderlag, för att en hantverkare både ska kunna göra en kvalificerad offert och använda materialet som underlag vid byggnation. Utöver detta ritar vi alltid i 3D vilket innebär att ni utöver ritningar också får 3D-bilder på byggnaden, för att enklare förstå hur slutresultatet kommer att se ut. Vi kan även erbjuda formgivning interiört och även här självklart erbjuda 3D-bilder, dessutom tar vi gärna fram förslag på grundläggande material och komponenter såväl utvändigt som invändigt. Vill ni på riktigt förstå hur byggnaden kommer att se ut och kännas erbjuder vi även möjligheten att vid presentationstillfället uppleva den i VR.

 

Här nedan hittar ni några paketlösningar med prisexempel, men eftersom varje uppdrag är unikt tar vi alltid fram en specifik offert till alla uppdrag.

 

Publika ytor & offentlig miljö

 

Förutsättningarna och kravlistan brukar skilja sig en del när vi jobbar med offentlig miljö och publika ytor, jämfört med privata trädgårdar. Men i grunden är målsättningen den samma; att skapa utomhusmiljöer som är njutbara för de som vistas där. Därför är vår arbetsgång här också väldigt lik den vi jobbar utifrån i privata trädgårdar.

 

I de flesta fall finns det fler människor involverade i uppdragen när det handlar om offentlig miljö eller publika ytor. Det brukar innebära att vi också har fler avstämningspunkter i processen, så att alla är med på tåget. När det handlar om ytor som allmänheten har tillgång till ställs också lite andra krav på bland annat säkerhet, hållbarhet och möjlighet till ett fungerande underhåll, vilket blir viktiga aspekter att beakta i utvecklingsarbetet. Utkomsten blir däremot den samma som när vi ritar privata trädgårdar. Det innebär trädgårdsplaner i toppvy, 3D-visualiseringar som gör det möjligt för alla att se och förstå visionerna och vad det är man faktiskt beslutar om. Markplaner, planteringsplaner, ritningsunderlag och konstruktionsskisser är bara några exempel på vad som brukar komma i kölvattnet av en godkänd designvision, för att göra förverkligandet smidigare.