top of page

Medborgare av Pelargonien!

Varje trädgård vi får möjlighet att lägga vår hand på blir också en del av Pelargonien. Det betyder att vi tillsammans skapar ett eget land som består av vackra landskap, njutbara utomhusmiljöer och privata oaser.

VonFielitz_vy.jpg
Privat trädgård

Den privata trädgårdsoasen 

 

Vi delar in vårt arbete i två faser, där den första består av idéutveckling, design och visualisering av trädgården. Den andra består av tekniska underlag, planer och listor, alltså det som behövs för att kunna förverkliga visionen.

FAS 1


- Platsbesök
- Inmätning
- Moodboard
- Idéutveckling
- Design av helhet och detaljer
- Illustrationsplan
- Presentation med 3D-bilder, 3D-video och i VR-glasögon 

FAS 2


- Markplan
- Konstruktionsritningar
- Materiallista
- Växtlista
- Planteringsplan
- El- och belysningsplan


 

Anlita_symbol_1.png

PRISEXEMPEL

 

Alla trädgårdar är olika och vi tar därför alltid fram en unik offert till varje uppdrag. Våra priser baseras i huvudsak på en handfull parametrar; yta, komplexitet, ambitionsnivå, funktioner och resebehov*. Vi ger alltid en fast offert på Fas 1 och i ett förstaläge även ett prisspann på Fas 2. Exakt pris för Fas 2 kan vi fastställa när designen är slutgodkänd.

ENKEL

 

 

MEDIUM

 

 

OMFATTANDE

Från 30 000 kr

+ 25-50 % (Fas 2) inkl moms

Från 45 000 kr

+ 25-50 % (Fas 2) inkl moms

Från 60 000 kr

+ 25-50 % (Fas 2) inkl moms

*Resor

Inom en radie på 25 km från Örebro är första mötet i er trädgård kostnadsfritt. Är avståndet 26-80 km tar vi en reseersättning på 80 kr/mil inkl moms, men själva mötet är fortsatt fritt. Vi reser gärna längre än 80 km också och har då upparbetade processer för att på ett effektivt sätt kunna skapa njuteliv även hos er!

Plustjänst 1

 

VR-presentation på hemmaplan

Har ni svårt att ta er till vår studio för att få möjlighet att uppleva trädgården i VR-glasögon? Då kan vi komma till er och koppla upp VR-utrustningen hemma hos er. 

Pris på förfrågan.

Plustjänst 2

 

Produktsourcing

Känner du att tiden inte räcker till och att det vore fint att få hjälp med att hitta alla möbler, detlajer och produkter som gör så att helhetsintrycket blir precis så där som det var tänkt? Då kan vi hjälpa till med det också.

Trädgårdsbyggnader

De ovärderliga extra kvadratmeterna

ATTEFALL  -  FRIGGEBOD  -  GARAGE  -  CARPORT  -  POOLHUS  -  BASTUBYGGNAD  -  LUSTHUS  -  FÖRRÅD

 

Fler och fler inser vilka möjligheter det finns med bygglovsfria trädgårdsbyggnader idag. Och visst finns det oerhört mycket som kan rymmas på 30 kvm och 4 meter i nockhöjd. Att utforska möjligheterna, anpassa byggnaden till era visioner, visualisera den så att ni kan se och förstå och till sist ta fram de underlag som behövs för att ni ska kunna gå från idé till verklighet – det är det vi kan erbjuda. 

 

Vi idélöser och formger er trädgårdsbyggnad exteriört och ritar upp den i vårt arbetsverktyg Sketch Up (3D). Vi gör även en invändig planlösning utifrån era behov och önskemål. Vi tar hänsyn till det befintliga bostadshusets arkitektur och karaktär och även hur trädgården i övrigt ser ut och är disponerad, för att skapa en byggnad som harmoniserar med såväl hus som trädgård. Vi tar även fram det material ni behöver, för att kunna göra en bygganmälan till kommunen och sätta en snickare i arbete. Behövs underlag för bygglov kan vi också ta fram det. Det vi däremot inte gör är

konstruktionsritningar och beräkningar på tak etc. Där har vi däremot upparbetade samarbeten och kan erbjuda tjänsten via partners.

FAS 1


- Platsbesök vid behov
- Idéutveckling
- Formgivning exteriört
- Planering och formgivning interiört
- Presentation med 3D-bilder och i VR-glasögon


 

FAS 2


- Situationsplan
- Planritningar
- Fasadritningar
- Sektionsritningar


 

Anlita_symbol_6-03-03.png

PRISEXEMPEL

 

Varje byggnad är unik och vi tar alltid fram en specifik offert till varje uppdrag. Våra priser baseras på framförallt några parametrar; storlek, komplexitet, ambitionsnivå, funktioner och resebehov (se trädgårdsarkitektur för resekostnader). Värt att nämna är att underlagen vi tar fram också fungerar utmärkt som grundläggande material i de fall det behövs en bygganmälan eller bygglovsansökan.

ENKEL

MEDIUM

OMFATTANDE

Från 18 000 kr inkl moms

Från 27 000 kr inkl moms

Från 36 000 kr inkl moms

Utekök i friggebod

Utekök i friggebod

Attefall

Attefall

Poolhus

Poolhus

Interiör 1

Interiör 1

Bastu

Bastu

Attefall

Attefall

Interiör 2

Interiör 2

Interiör 3

Interiör 3

Publika ytor

Publika ytor & offentlig miljö

 

Förutsättningarna och kravlistan brukar skilja sig en del när vi jobbar med offentlig miljö och publika ytor, jämfört med privata trädgårdar. Men i grunden är målsättningen den samma; att skapa utomhusmiljöer som är njutbara för de som vistas där. Därför är vår arbetsgång här också väldigt lik den vi jobbar utifrån i privata trädgårdar.

 

I de flesta fall finns det fler människor involverade i uppdragen när det handlar om offentlig miljö eller publika ytor. Det brukar innebära att vi också har fler avstämningspunkter i processen, så att alla är med på tåget. När det handlar om ytor som allmänheten har tillgång till ställs också lite andra krav på bland annat säkerhet, hållbarhet och möjlighet till ett fungerande underhåll, vilket blir viktiga aspekter att beakta i utvecklingsarbetet. Utkomsten blir däremot den samma som när vi ritar privata trädgårdar. Det innebär trädgårdsplaner i toppvy, 3D-visualiseringar som gör det möjligt för alla att se och förstå visionerna och vad det är man faktiskt beslutar om. Markplaner, planteringsplaner, ritningsunderlag och konstruktionsskisser är bara några exempel på vad som brukar komma i kölvattnet av en godkänd designvision, för att göra förverkligandet smidigare.

 

bottom of page