hej@pelargonien.se    |    019-13 12 11    |     Ånstagatan 17 B, 702 32 Örebro    |    © 2019 Pelargonien

Trädgårdsdesign från Pelargonien

 

Varje trädgård vi får möjlighet att lägga vår hand på blir också en del av Pelargonien. Det betyder att vi tillsammans skapar ett eget land som består av enbart vackra landskap, njutbara utomhusmiljöer och privata oaser. Vill du också bli medborgare av Pelargonien? 

Pelargonien erbjuder planering, formgivning och inredning av trädgårdar och andra utomhusmiljöer, som gör att du föredrar att vara där istället för inomhus. I vår värld är trädgården en lika självklar del av ditt boende som huset. Förutom trädgårdsarkitektur formger Pelargonien också unika objekt helt anpassade till din trädgård. Dessutom ritar vi hållbara, funktionella produkter designade för att förgylla vilken trädgård som helst under många år. 

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

 

Den privata trädgårdsoasen 

 

Varje trädgårdsuppdrag inleds med en träff i er trädgård, eller det som ska bli er trädgård. Där berättar ni om era visioner och vi känner in platsen,

fotar, filmar och framförallt ställer frågor. Detta blir sedan vårt underlag för att kunna ge er en uppdragsbeskrivning och ett kostnadsförslag som rimmar med era ambitioner och behov.

 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Tomtens storlek, komplexitet och nuvarande kondition, hur många funktioner den ska rymma, ambitionsnivå på material och växter, om ni ska anlägga själva eller om de tjänsterna ska köpas in, i vilken omfattning ni vill att vi är involverade i anläggningsfasen och så vidare. 

 

I vissa fall räcker det med en övergripande trädgårdsplan, en toppvy som preciserar flöden, samt storlek och placering av alla trädgårdens beståndsdelar. I dessa fall handlar det nästan alltid om att du som kund vill förverkliga på egen hand. Nästan alltid tas trädgårdsplanen vidare och vi formger alla konstruktioner och designar trädgården i sin helhet. Detta görs i 3D vilket säkerställer att designen går att förverkliga. Med 3D får du också en verklighetsnära förhandskänsla av hur trädgården kommer att se ut och upplevas – helt enkelt ett bra beslutsunderlag och en nödvändig utgångspunkt för att kunna göra ritningsunderlag och tekniska specifikationer för en anläggare att följa. Vi kan nu även erbjuda VR (Virtual Reality) vilket innebär att du ”på riktigt” kan gå in i din trädgård och känna in alla detaljer på ett sätt som tidigare aldrig varit möjligt.

 

I alla våra trädgårdsuppdrag jobbar vi med så kallade moodboards och inspirationsmaterial för att påvisa en känsla och stilinriktning i ett tidigt skede. I de fall vi formger konstruktioner brukar vi även ta fram ritningsunderlag så att en hantverkare kan förstå och bygga det vi skapar. I det här skedet tar vi även fram andra tekniska underlag som förenklar förverkligandet.

 

Att svara på vad det kostar att anlita en trädgårdsarkitekt är lite som att svara på hur långt ett snöre är. Varje uppdrag är unikt. Men vi har konstaterat att det du satsar på en trädgårdsarkitekt kan du i mångt och mycket spara på anläggaren eftersom du kan visa upp en tydlig vision och tillhandahålla ritningar och tekniska underlag som snabbar upp processen för hantverkarna. Men för att ge en liten fingervisning kommer här tre prisexempel:

Inom en radie på 2,5 mil från Örebro är första mötet i er trädgård kostnadsfritt. När resan är längre tar vi en reseersättning på 80 kr/mil inkl moms.

TJÄNSTEPAKET

VR

TRÄDGÅRDSDESIGN 3D + VR

Alla delar som ingår i Trädgårdsdesign 3D. Dessutom får du uppleva hela trädgården i VR (Virtual Reality) vid presentationstillfället. Du kan ”på riktigt” gå runt i din framtida trädgård och uppleva ytor, avstånd, former, rumslighet och konstruktioner. Bättre förhandstitt går knappt att få!

Från 31 500 kr (inkl moms)

3D

 

TRÄDGÅRDSDESIGN 3D

Alla delar som ingår i Trädgårdsdesign 2D ingår här också. Dessutom formger vi hela trädgården och dess konstruktioner på detaljnivå i 3D. Du får en komplett trädgårdsvision och i 3D är det betydligt enklare att visualisera hur det kommer att se ut i verkligheten.

Från 29 900 kr (inkl moms)

2D

TRÄDGÅRDSPLAN 2D

Noggrann planering av din trädgård. Vi disponerar ytorna på bästa sätt, hittar rätt med flöden och proportioner samt placerar ut önskade funktioner och konstruktioner på lämpliga platser. Allt presenteras i toppvy (2D) och självklart skalenligt. Denna nivå rekommenderar vi främst till den händige som har lätt för att visualisera och ska förverkliga på egen hand.

Från 17 900 kr (inkl moms)

 

Unika objekt

 

Även om trädgården kan vara fin, välskött och noggrant planerad kan det ibland ändå kännas som att det saknas något. En pergola, ett utekök, ett lusthus, en lekyta, ett cykelgarage, ett växthus eller något mer spektakulärt som ger trädgården sin prick över i:et. Det kan vara en helt unik dagbädd, eller ett bord anpassat för just er uteplats. Med vår kompetens inom industridesign är den här typen av uppdrag som hand i handske för oss och något vi regelbundet jobbar med. I portfolion hittar du några exempel på objekt signerade Pelargonien. 

TILL PORTFOLION >>

 

Publika ytor & offentlig miljö

 

Förutsättningarna och kravlistan brukar skilja sig en del när vi jobbar med offentlig miljö och publika ytor, jämfört med privata trädgårdar. Men i grunden är målsättningen den samma; att skapa utomhusmiljöer som är njutbara för de som vistas där. Därför är vår arbetsgång här också väldigt lik den vi jobbar utifrån i privata trädgårdar.

 

I de flesta fall finns det fler människor involverade i uppdragen när det handlar om offentlig miljö eller publika ytor. Det brukar innebära att vi också har fler avstämningspunkter i processen, så att alla är med på tåget. När det handlar om ytor som allmänheten har tillgång till ställs också lite andra krav på bland annat säkerhet, hållbarhet och möjlighet till ett fungerande underhåll, vilket blir viktiga aspekter att beakta i utvecklingsarbetet. Utkomsten blir däremot den samma som när vi ritar privata trädgårdar. Det innebär trädgårdsplaner i toppvy, 3D-visualiseringar som gör det möjligt för alla att se och förstå visionerna och vad det är man faktiskt beslutar om. Markplaner, planteringsplaner, ritningsunderlag och konstruktionsskisser är bara några exempel på vad som brukar komma i kölvattnet av en godkänd designvision, för att göra förverkligandet smidigare.