hej@pelargonien.se    |    019-13 12 11    |     Ånstagatan 17 B, 702 32 Örebro    |    © 2019 Pelargonien

Trädgårdsdesign från Pelargonien

 

Varje trädgård vi får möjlighet att lägga vår hand på blir också en del av Pelargonien. Det betyder att vi tillsammans skapar ett eget land som består av enbart vackra landskap, njutbara utomhusmiljöer och privata oaser. Vill du också bli medborgare av Pelargonien? 

Pelargonien erbjuder planering, formgivning och inredning av trädgårdar och andra utomhusmiljöer, som gör att du föredrar att vara där istället för inomhus. I vår värld är trädgården en lika självklar del av ditt boende som huset. Förutom trädgårdsarkitektur formger Pelargonien också unika objekt helt anpassade till din trädgård. Dessutom ritar vi hållbara, funktionella produkter designade för att förgylla vilken trädgård som helst under många år. 

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

Den privata trädgårdsoasen 

 

Varje trädgårdsuppdrag inleds med en träff i er trädgård, eller det som ska bli er trädgård. Där berättar ni om era visioner och vi känner in platsen,

fotar, filmar och framförallt ställer frågor. Detta blir sedan vårt underlag för att kunna ge er en uppdragsbeskrivning och

ett kostnadsförslag som rimmar med era ambitioner och behov.

 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Tomtens storlek, komplexitet och nuvarande kondition, hur många funktioner den ska rymma, ambitionsnivå på material och växter, om ni ska anlägga själva eller om de tjänsterna ska köpas in, i vilken omfattning ni vill att vi är involverade i anläggningsfasen och så vidare. 

 

I vissa fall räcker det med en övergripande trädgårdsplan, en toppvy som preciserar flöden, samt storlek och placering av alla trädgårdens beståndsdelar. I de flesta fall tas trädgårdsplanen vidare och vi formger alla konstruktioner och designar trädgården i sin helhet. Detta görs i 3D vilket säkerställer att designen går att förverkliga. Med 3D får du också en verklighetsnära förhandskänsla av hur trädgården kommer att se ut och upplevas – helt enkelt ett bra beslutsunderlag. 

 

I alla våra trädgårdsuppdrag jobbar vi med så kallade moodboards och inspirationsmaterial för att påvisa en känsla och stilinriktning i ett tidigt skede. I de fall vi formger konstruktioner brukar vi även ta fram ritningsunderlag så att en hantverkare kan förstå och bygga det vi skapar.

 

Att svara på vad det kostar att anlita en trädgårdsarkitekt är lite som att svara på hur långt ett snöre är. Varje uppdrag är unikt. Men för att ge en liten fingervisning kommer här två prisexempel:

 

TRÄDGÅRDSPLAN 2D

 

Utveckling och formgivning av detaljerad trädgårdsplan i toppvy (2D), inkl moodboards och muntlig presentation.

 

 

Från 15 900 kr (inkl moms)

TRÄDGÅRDSDESIGN 3D

 

Utveckling och formgivning av komplett trädgårdsdesign i 3D, med moodboards, namngivna karaktärsväxter och materialförslag samt som alltid en muntlig presentation. 

 

Från 27 900 kr (inkl moms)

Inom en radie på 10 mil från Örebro är första mötet i er trädgård kostnadsfritt. När uppdraget ligger längre bort tar vi en ersättning på 80 kr/mil inkl moms.

 

Publika ytor & offentlig miljö

 

Förutsättningarna liksom kravlistan brukar skilja sig en del när vi jobbar med offentlig miljö och publika ytor, jämfört med privata trädgårdar. Men i grunden är målsättningen den samma; att skapa utomhusmiljöer som är njutbara för de som vistas där. Därför är vår arbetsgång här också väldigt lik den vi jobbar utifrån i privata trädgårdar.

 

I de flesta fall finns det fler människor involverade i uppdragen när det handlar om offentlig miljö eller publika ytor. Det brukar innebära att vi också har fler avstämningspunkter i processen, så att alla är med på tåget. När det handlar om ytor som allmänheten har tillgång till ställs också lite andra krav på bland annat säkerhet, hållbarhet och möjlighet till ett fungerande underhåll, vilket blir viktiga aspekter att beakta i utvecklingsarbetet. Utkomsten blir däremot den samma som när vi ritar privata trädgårdar. Det innebär trädgårdsplaner i toppvy, 3D-visualiseringar som gör det möjligt för alla att se och förstå visionerna och vad det är man fasktiskt beslutar om. Markplaner, planteringsplaner, ritningsunderlag och konstruktionsskisser är bara några exempel på vad som brukar komma i kölvattnet av en godkänd designvision, för att göra förverkligandet smidigare.

 

 

Unika objekt som blir pricken över i

 

Även om trädgården kan vara fin, välskött och noggrant planerad kan det ibland ändå kännas som att det saknas något. En pergola, ett utekök, ett lusthus, en lekyta, ett cykelgarage, ett växthus eller något mer spektakulärt som ger trädgården sin prick över i:et. Det kan vara en helt unik dagbädd, eller ett bord anpassat för just er uteplats. Med vår kompetens inom industridesign är den här typen av uppdrag som hand i handske för oss och något vi regelbundet jobbar med. I portfolion hittar du några exempel på objekt signerade Pelargonien. 

TILL PORTFOLION >>

 

Produkter från Pelargonien

 

Pelargonien formger även produkter för trädgården. Större delen av vårt sortiment säljer vi i vår egen webbutik. Vissa produkter produceras i större serier, medan andra tillverkas på beställning. Inom produktdesign erbjuder vi även våra tjänster till andra varumärken där vi på konsultbasis utvecklar såväl enskilda produkter som hela produktfamiljer som sedan säljs under annat varumärke. Vill du veta mer är du välkommen att slå en signal på 019-13 12 11 eller maila oss på produktdesign@pelargonien.se.

 

TILL WEBBUTIKEN >>