top of page

Medborgare av Pelargonien!

Varje trädgård vi får möjlighet att lägga vår hand på blir också en del av Pelargonien. Det betyder att vi tillsammans skapar ett eget land som består av vackra landskap, njutbara utomhusmiljöer och privata oaser.

STARTBILD_jägerhill.jpg
Privat trädgård

LIVSKVALITET UTANFÖR DÖRREN

 

Det är många delar som ska samspela för att trädgården ska bli så där bra som du drömmer om. För att få med allt delar vi in vårt arbete i faser, där FAS 1 och 2 är de som ingår i våra vanligaste uppdrag. Men vi erbjuder även FAS 0, 3 och 4.

FAS 1

DesignvisionDen här delen av uppdraget består av idéutveckling, design och visualisering av trädgården. Vi ritar alla trägdgårdar i 3D och presenterar för dig i VR-glasögon, så att du kan kliva in i trädgården och uppleva den så nära verkligheten som möjligt.

- Platsbesök
- Inmätning
- Moodboard
- Idéutveckling
- Design av helhet och detaljer
- Ljusdesign
- Illustrationsplan
- Presentation med 3D-bilder, 3D-video och i VR-glasögon


 

FAS 2

Tekniska underlagEn kritisk del av ett trädgårdsprojekt är de tekniska underlagen med ritningar, planer och listor – alltså det som behövs för att kunna förverkliga visionen.


 

- Markplaneringsplan

- El- och belysningsplan

- Planteringsplan

- Växtlista och växtbilder

- Konstruktionsritningar

- Materiallista

- Skötselplan

Anlita_symbol_1.png

PRISEXEMPEL

 

Alla trädgårdar är olika och vi tar därför alltid fram en unik offert till varje uppdrag. Våra priser baseras på parametrar som; yta, komplexitet, ambitionsnivå, funktioner och resebehov*. Vi ger alltid en fast offert på Fas 1 och i ett förstaläge även ett prisspann på Fas 2. Exakt pris för Fas 2 fastställs när designen är slutgodkänd.

ENKEL

 

 

MEDIUM

 

 

OMFATTANDE

Från 30 000 kr

+ 25-50 % (Fas 2) inkl moms

Från 45 000 kr

+ 25-50 % (Fas 2) inkl moms

Från 60 000 kr

+ 25-50 % (Fas 2) inkl moms

*Resor

Inom en radie på 25 km från Örebro är första mötet i er trädgård kostnadsfritt. Är avståndet 26-80 km tar vi en reseersättning på 80 kr/mil inkl moms, men själva mötet är fortsatt fritt. Vi reser gärna längre än 80 km också och har då upparbetade processer för att på ett effektivt sätt kunna skapa njuteliv även hos er!

FAS 0

PlaneringI vissa uppdrag är vi med redan i planeringsstadiet, främst vid nybyggnationer. Här kan vi hjälpa till med placering av huset, utformning av funktionsplaner och att ta fram underlag för schaktarbeten. Med huset rätt placerat kan vi i nästa steg maximera möjligheterna i trädgården.


 

FAS 3

FörverkligandeVid förverkligandet av trädgården kan Pelargonien fungera som designledare, där vi blir ett bollplank till både anläggare och kund för att säkerställa att verkligheten blir så lik visionen som möjligt. Det kan innebära att vi medverkar vid avstämningsmöten, instruerar anläggare i designkritiska detaljer, bidrar med expertis om det av oförutsedda orsaker krävs justeringar i designen. Vi kan också ta fram tillägg eller göra justeringar som önskas längs vägen.

FAS 4

trädgårdslivet


Även om intresset och ambitionen finns så kanske tiden saknas. Att ha en trädgård blir aldrig helt skötselfritt, även om man kan komma en bit på vägen. De insatser som ändå krävs går självklart också att anlita en expert för att fixa. Pelargonien har samarbeten med både trädgårdsmästare och trädgårdsskötare som kan komma regelbundet eller vid enstaka tillfällen. De kan bistå med trädbeskärning, ogräsrensning, häckklippning, plantering och mycket annat. Vi förmedlar gärna kontakt.

PLUSTJÄNSTER

Växtköp & plantering

 

Via oss kan du beställa växter av bra kvalitet. Vi kan även ta emot, besiktiga växterna vid leverans och plantera dem enligt planteringsplanen. 

 

Pris på förfrågan. 

Personal 

shopper

 

Känner du att tiden inte räcker till och att det vore fint att få hjälp med att hitta alla möbler, detaljer och produkter som gör så att helhetsintrycket blir precis så där som det var tänkt? Då kan vi hjälpa till med det också.

Pris på förfrågan.

Vr-presentation på hemmaplan

 

Har ni svårt att ta er till vår studio för att få möjlighet att uppleva trädgården i VR-glasögon? Då kan vi komma till er och koppla upp VR-utrustningen hemma i vardagsrummet. 

Pris på förfrågan.

Trädgårdsbyggnader

De ovärderliga extra kvadratmeterna

ATTEFALL  -  FRIGGEBOD  -  GARAGE  -  CARPORT  -  POOLHUS  -  BASTUBYGGNAD  -  LUSTHUS  -  FÖRRÅD  -  SKÄRMTAK

Anlita_symbol_6-03-03.png

Tänk vad mycket som kan rymmas på 30 bygglovsfria attefallskvadrat och dessutom med 4 meter i nockhöjd. Vi utforskar möjligheterna, anpassar till era visioner och visualiserar så att ni kan se och förstå. 

 Vi idélöser och formger er trädgårdsbyggnad exteriört och vi gör även en invändig planlösning utifrån era behov och önskemål. Vi matchar med det befintliga bostadshusets arkitektur och karaktär och även hur trädgården i övrigt ser ut och är disponerad – för att skapa en byggnad som harmoniserar med såväl hus som trädgård. Vi tar även fram det material ni behöver, för att kunna göra en bygganmälan till kommunen och sätta en snickare i arbete. Behövs underlag för bygglov kan vi också ta fram det. Det vi däremot inte gör är konstruktionsritningar och beräkningar på tak etc. Vi kan självklart erbjuda den tjänsten också, men då via partners.

Selinder2.jpg
Publika ytor

Publika ytor & offentlig miljö

Malmgatan 31 (16).jpg

Förutsättningarna och kravlistan brukar skilja sig en del när vi jobbar med offentlig miljö och publika ytor, jämfört med privata trädgårdar. Men i grunden är målsättningen den samma; att skapa utomhusmiljöer som är njutbara för de som vistas där. Därför är vår arbetsgång här också väldigt lik den vi jobbar utifrån i privata trädgårdar.

I de flesta fall finns det fler människor involverade i uppdragen när det handlar om offentlig miljö eller publika ytor. Det brukar innebära att vi också har fler avstämningspunkter i processen, så att alla är med på tåget. När det handlar om ytor som allmänheten har tillgång till ställs också lite andra krav på bland annat säkerhet, tillgänglighet, slitage och möjlighet till ett fungerande underhåll, vilket blir viktiga aspekter att beakta i utvecklingsarbetet. Utkomsten blir däremot den samma som när vi ritar privata trädgårdar. Det innebär trädgårdsplaner i toppvy, 3D-visualiseringar som gör det möjligt för alla att se och förstå visionerna och vad det är man faktiskt beslutar om. Markplaner, planteringsplaner, ritningsunderlag och konstruktionsskisser är bara några exempel på vad som brukar komma i kölvattnet av en godkänd designvision, för att göra förverkligandet smidigare.

bottom of page