top of page

Nordisk funkis

JOHANS VILLA TALLMON

I ett naturnära villaområde i utkanten av Örebro bor jOhan med sin familj i Villa Tallmon, uppfört 2009. Huset har vit träfasad och nyfunkisstil. Trädgården har anpassats för att passa ihop med husets arkitektur, men också för att skapa njuteliv utifrån familjens intressen. 

 

I grunden har vi valt att jobba med ett påtagligt, grafiskt uttryck med raka linjer och tydliga avgränsningar mellan olika rum i trädgården. Det blir mest påtagligt på framsidan, med gabionmur, järnkanter som skiljer gräsmatta från grusgång och rektangulära trampstenar i gruset. Färgpaletten är återhållsam och naturlig vilket skänker en form av lugn till trädgården.

 

Gabionmuren, som dels fick uppdraget att markera tomtgräns ut mot gatan, dels fungera som stödmur i tomtgräns mot grannen i söder, är ett starkt arkitektoniskt element. Ett cykelgarage som placerats på södergaveln har också fått gavlar av gabionmur, vilket spelar fint med murarna. 

 

Stora delar av planteringarna har styrts till odlingsbänkar, vilka bidrar till att förstärka det grafiska uttrycket, särskilt i den norra ordlingsgården. Merparten av växtvalen är ätbara eller bär frukt och resterande växtval kan närmast sammanfattas som nordiska till sin karaktär. Växterna tillåts ofta att välla över kanterna och på sitt eget vis mjuka upp helhetsintrycket på ett sympatiskt sätt. 

 

På Tallmons baksida har skogen från början varit granne och det har varit en privat oas. Men som alltid så förändras förutsättningarna ibland och nu är ett nytt villaområde på ingång, vilket gjort att skogen är ett minne blott. För att även fortsättningsvis kunna ha en privat baksida pågår arbetet med att transformera en öppen trädgård till inramad innergård. Innergården kantas av spaljéer med klängväxter som över tid bildar en grön vägg. I en pergola står en dagbädd och lockar till en tupplur. Ett större antal odlingsbänkar ger ett inbjudande myller och när allt prunkar som mest blir bakgården en mycket lummig plats att vistas på. Pulsen sjunker mer eller mindre automatiskt och njutelivet infinner sig. 

<< TILLBAKA TILL PORTFOLIO

FAKTARUTA

Plats: Runnaby, Örebro

Växtzon: 3

Yta: 1073 kvm

 

Formgivet: Ständigt pågående

bottom of page